Syarikat Insurans Kereta yang baik di Malaysia

Syarikat Insurans Terbaik di Malaysia adalah sepert berikut:-

Dibawah adalah senarai syarikat insurans.
Perhatian: name syarikat insurans tidak mengikut turutan.

1. eTiQa Insurance dan Takaful
2. Zurich Insurance dan Takaful
3. Axa Affin
4. AIG
5. Tokio Marine
6. MPI Generali
7. Great Eastern
8. Takaful Malaysia
9. Takaful Ikhlas
10. Liberty Insurance
11. Lonpac
12. Allianz
13. RHB
14. Chubb
15. AIA
16. Pacific Insurance
17. MSIG
18. P&O